JAVNI POZIV NVO ZA PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA - OBLAST ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

Objavljeno: 10.04.2023. 11:08 Autor: Ministarstvo zdravllja

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM ZA 2023 GODINU

Na osnovu člana 32b. Zakona o nevladinim organizacijama, („Službeni list Crne Gore“ br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo zdravlja Crne Gore, obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva zdravlja Crne Gore, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

...

Dokumenta

Obrazac 2
Obrazac 2
Obrazac 2 OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA
Verzija 1.0 Objavljeno: 04.10.2021. 22:15
Preuzmi docx 22 KB
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?