Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima - priprema Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji

Objavljeno: 05.07.2024. 12:01 Autor: Ministarstvo finansija

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), Ministarstvo finansija upućuje

JAVNI POZIV 

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost)

da se uključe u postupak pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji i dostave svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu finansija, na adresu: Stanka Dragojevića broj 2, Podgorica i na e-mail: radmila.raonic@mif.gov.me.

Zakonom o reviziji se uređuju uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izvještaja, izdavanje i oduzimanje licenci za obavljanje revizije ovlašćenom revizoru i dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju, obaveznost revizije, kao i druga pitanja u vezi sa revizijom.

Pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji pristupa se zbog dodatnog usaglašavanja sa pravnom tekovinom EU, odnosno relevantnim direktivama, kao i iz razloga jasnijeg propisivanja određenih odredbi za koje se tokom implementacije važećeg zakona ukazala potreba za dodatnim unapređenjima, a sve u cilju pripreme što kvalitetnijeg zakonskog rješenja kojim će se unaprijediti sve ono što predstavlja predmet Zakona o reviziji.

Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Ministarstvo finansija će sve pristigle inicijative, prijedloge, sugestije i komentare razmotriti i uzeti u obzir prilikom sačinjavanja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?