Javna rasprava - unapređenje kvaliteta teksta Nacrta Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023 – 2027 sa pratećim AP 2023 – 2025.

Objavljeno: 07.02.2023. 11:45 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023 – 2027 s Akcionim planom 2023 – 2025. godina.

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma daje na javnu raspravu

Nacrt Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023 – 2027 s Akcionim planom 2023 – 2025. godina 

 upućuje 

JAVNI POZIV 

 organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima, (zainteresovana javnost) da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unapređenju kvaliteta teksta Nacrta Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023– 2027 s pratećim Akcionim planom 2023 – 2025. godina.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola.

Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Direktoratu za elektrosnke komunikacije, poštansku djelatnost i radio-spektar, pisanim putem na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma radnim danima od 08-13h ili poštom na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili elektronski na e-mail:  viktor.berishaj@mek.gov.me , na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o predmetnom dokumentu će se održati u Podgorici 24. februara 2023. godine sa početkom u 12.00 časova u prostorijama Direktorata za razvojne politike u turizmu, ul. IV proleterske brigade broj 19, Podgorica, Crna Gora.

Program javne rasprave dat je na Obrascu 3 propisanom Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023 – 2027 s pratećim Akcionim planom 2023 – 2025. godina možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma:  www.gov.me/mek i portalu e-uprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?