Javni poziv za Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i Nacrt zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata

Objavljeno: 09.05.2023. 13:40 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Na osnovu čl. 14 i 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstvo finansija daju na javnu raspravu

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima 

i nacrt Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata

 upućuje 

 JAVNI POZIV 

organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost), da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos unaprjeđenju kvaliteta teksta Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i nacrta Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata.

Javna rasprava se sprovodi dostavljanjem primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku, kao i organizovanjem okruglog stola.

Primjedbe, predlozi i sugestije za nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima dostavljaju se Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mail: ivana.popovic@mek.gov.me i milena.dedovic@mek.gov.me, kao i za nacrt Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata Ministarstvu finansija u pisanoj formi na adresu Stanka Dragojevića br. 2, 81000 Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mail: dijana.filipovic@mif.gov.me, ivana.radojicic@mif.gov.me i to na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 37 dana od dana objavljivanja ovog poziva, tj. najkasnije do 15.06.2023. godine.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o predmetnim zakonima će se održati u Podgorici 15. juna 2023. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Stare zgrade Vlade.

Program javne rasprave dat je na Obrascu 3 propisanom Uredbi o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija, možete preuzeti u nastavku.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i nacrt Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata možete preuzeti u nastavku.

Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma www.gov.me/mek, Ministarstva finansija https://www.gov.me/mif i portalu e-uprave.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstvo finansija će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na internet stranici ministarstava i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?