Javni poziv za angažovanje konsultanta za provjeru realnosti cijena za IPARD II Program – procjena troškova opreme za prerađivačku industriju

Objavljeno: 23.01.2024. 13:51

Javni Poziv za angažovanje konsultanta objavljuje se u utorak 23.01.2024 godine.

Osnovni zadatak ove usluge („Usluga“) je verifikacija i davanje mišljenja o razumnosti cijena opreme za prerađivačku industriju za koju se traži podrška kroz IPARD II program a vezano za Mjeru 3. Konsultant u okviru tima, će ove aktivnosti obavljati kroz lično stručno znanje i stručnost, iskustvo, te kroz različite alate kao što su istraživanje tržišta, kontaktiranje kompanija prodavača, itd. Djelatnost će se obavljati po već propisanim procedurama od strane Direktorata za plaćanje, Direkcije za evalauaciju i odobravanje projekata – Odsjeka za tehničke i ekonomske analize i zajedno sa odgovornim osobljem Direktorata za plaćanje.

Zadatak će trajati od februara 2024. godine i nastaviti do očekivanog datuma zatvaranja projekta IPARD II. Konsultant će imati probni period prva dva mjeseca, i pod uslovom da zadovolji probni rad, nastaviće sa radom dalje.

Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede poziva kvalifikovane individualne konsultante da iskažu svoj interes za pružanje usluga. Zainteresovani konsultanti moraju dostaviti podatke koji ukazuju na to da su kvalifikovani za obavljanje usluga (CV, opis sličnih obavljenih poslova, iskustvo u sličnim poslovima, itd.). Sa svim zainteresovanim konsultantima, ukoliko budu zadovoljili propisane uslove, biće obavljen razgovor.

Kritertijumi su sledeći:

Obavezni kriterijumi

 

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Obavezno

Iskustvo u relevantnoj oblasti – najmanje 5 - 7 godina

Obavezno

Kriterijumi ocjenjivanja

Bodovi

Magistarska ili doktorska diploma u traženom obrazovanju (prehrambena tehnologija)

15

Radno iskustvo u prerađivačkoj industriji

15

Radno iskustvo u istraživanju tržišta

15

Znanje i iskustvo sa relevantnim standardima koji se odnose na zaštitu životne sredine, javno zdravlje, dobrobit životinja i bezbednost na radu (EU i nacionalno zakonodavstvo)

30

Poznavanje engleskog jezika

25

Zainteresovani konsultanti mogu dobiti dodatne informacije na dolje navedenoj adresi svakog radonog dana od 7-15 časova.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 15 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, zaključno sa 06.02.2024.godine do 15,00 časova.

Prijave na javni poziv sa neophodnom dokumentacijom moraju biti dostavljene u pisanoj formi na dolje navedenu adresu (lično, ili poštom, ili e-mailom).

Ukoliko se dokumentacija predaje lično, dostavlja se predajom na arhivu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorata za plaćanja, svakog radnog dana od 07:00 do 15:00h. Ukoliko se predaje putem elektronske pošte, šalje se na e-mail adresumaja.pejovic@mpsv.gov.me , ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja, Podgorica, ul. Moskovska 101, sa naznakom „Za javni poziv za angažovanje konsultanta za provjeru realnosti cijena za IPARD II Program - procjena troškova opreme za prerađivačku industriju“.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Direktorat za plaćanja

Direktor Direktorata za plaćanja: Marko Radonjić

Adresa: Moskovska 101

81000 Podgorica,

e-mailmarko.radonjic@mpsv.gov.me

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 23.01.2024.
Rok za prijavu: 06.02.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?