Javni poziv za direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika za 2023. godinu

Objavljeno: 03.05.2023. 06:26

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za direktna plaćanja za mlade poljoprivrednike za 2023. godinu, u okviru mjere 1.1.5. Direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika. 

Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške. 

Kroz ovaj Javni poziv dodjeljuje se dodatna podrška poljoprivrednim proizvođačima koji su ostvarili pravo na osnovna direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji, a u vidu direktnih plaćanja za mlade poljoprivrednike.

Pravo na podršku imaju mladi poljoprivrednici koji su nosioci poljoprivrednog gazdinstva, bilo da je osnovao novo poljoprivredno gazdinstvo kao nosilac ili je kao nosilac preuzeo postojeće poljoprivredno gazdinstvo. Korisnik ne može biti stariji od 40 godina u godini podnošenja zahtjeva u momentu objavljivanja Javnog poziva poziva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji ostvaruje uslove za plaćanja za mlade poljoprivrednike dužan je imati jedan od sledećih dokaza:

•    minimalno završeno srednjoškolsko obrazovanje poljoprivrednog, prehrambenog ili veterinarskog smjera ili

•    završen ili u toku diplomski studij iz područja biotehničkih nauka – polja poljoprivrede ili prehrambene tehnologije ili veterine ili

•    završen jedan od stručnih poljoprivredno-prehrambenih programa obrazovanja odobren od strane Ministarstva nadležnog za obrazovanje (programi za ratara, voćara, povrtara, vinogradara - vinara, maslinara, pčelara-medara ili uzgajivača ovaca) ili

•    završen jedan od stručnih programa osposobljavanja koje sprovodi Biotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore ili Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i stočarstvu ili

•    dokaz da je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore ili

•    dokaz da je u evidenciji poljoprivrednog osiguranja ili

•    da je ostvario podršku kroz mjeru ruralnog razvoju namijenjene pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika u tekućoj ili prethodnih pet godina.

Visina podrške po ovom javnom pozivu iznosi do 70 € po ha prihvatljive površine, za sve obradive površine prihvatljive kroz osnovna plaćanja u biljnoj proizvodnji.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a iste se mogu dobiti i u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje i Direkcije za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju - Odsjek za regionalnu koordinaciju.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona 020/672-007.

Rok za podnošenje zahtjeva za podršku je od 03.05.2023. godine do 22.06.2023. godine. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 12.07.2022. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?