JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIDAS 2 PROJEKTA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU NA GAZDINSTVIMA

Objavljeno: 19.07.2021. 06:14 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (MPŠV) u skladu sa Uredbom o uslovima, načinu i dinamici sprovođenja mjera agrarne politike za 2021. godinu-Agrobudžet („Službeni list CG“, broj 76/2021) i mjerom 2.1.18 Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima (MIDAS 2 grantovi), objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške investicijama u preradu na gazdinstvima.

Poziv se objavljuje u okviru drugog projekta Institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore – MIDAS 2, koji realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koristeći sredstva Svjetske banke, i realizovaće se u skladu sa Priručnikom za grant šemu “PODRŠKA INVESTICIJAMA U PRERADU NA GAZDINSTVIMA”.

Rok za podnošenje zahtjeva će trajati od 02.08.2021. do 31.08.2021godine. Obrazac zahtjeva za odobravanje investicije, Priručnik za grant šemu “Podrška investicijama u preradu na gazdinstvima” i druga prateća dokumentacija potrebna za pripremu zahtjeva, dostupan je na zvaničnoj internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (www.gov.me/mpsv) i MIDAS 2 projekta (www.midas.co.me), kao i u prostorijama Direktorata za ruralni razvoj,
kancelarija br. 4, Rimski trg br. 46, Podgorica, i u prostorijama regionalnih kancelarija savjetodavnih službi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Baru, Herceg Novom, Cetinju, Bijelom Polju, Podgorici, Nikšiću, Beranama i Pljevljima, dok se informacije mogu dobiti i putem telefona ili lično na sljedećim adresama:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Adresa: Rimski trg 46, 81000 Podgorica
Direktorat za ruralni razvoj:
020 482 150

 • Aneks 1 - Zahtjev za podrsku
 • Aneks 2 - Upitnik za zaštitne mjere životne sredine
 • Aneks 3 - Nacrt ugovora o dodjeli sredstava
 • Aneks 4 - Zahtjev za isplatu MIDAS2
 • Aneks 5 - Zahtjev za odobrenje izmjene projekta
 • Aneks 6 - Izjava trećih lica o usklađenosti sa odredbama zakodavstva o radu
 • Javni oglas
 • Operativni priručnik-Podrška investicijama
 • Poziv za dostavljanje ponuda – za radove, šoping metoda
 • Poziv za dostavljanje ponuda - Kupovina robe
 • Nabavka robe u okviru kupovine roba/radova – obrazac za VREDNOVANJE
 • Dokumenta

  Detalji javnog poziva:

  Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
  Objavljen: 17.07.2021.
  Rok za prijavu: 31.08.2021.
  Naziv:JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIDAS 2 PROJEKTA ZA PODRŠKU INVESTICIJAMA U PRERADU NA GAZDINSTVIMA
  Tip:javni
  Ukupna sredstva600.000,00
  Iznos pojedinačne podrške:1.000,00-10.000,00
  Namijenjeno za:sektor prerade mlijeka, sektor biljne prozvodnje: voća, povrća, ratarstva, aromatičnog i ljekovitog bilja i uzgoja pečurki, sektor pčelarstva, sektor proizvodnje vina, sektor prerade maslina, sektor ribarstva, akvakulture i marikulture
  Može biti investirano u:Adaptacija i nabavka opreme
  Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?