Javni poziv za dodjelu podrške za podizanje i modernizaciju/opremanje proizvodnih voćnih zasada za 2021. godinu

Objavljeno: 21.07.2021. 09:04 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

JAVNI POZIV 2021 – Voćarstvo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške za podizanje i modernizaciju/opremanje proizvodnih voćnih zasada za 2021. godinu. Poziv se objavljuje u okviru Agrobudžeta za 2021. godinu i programa 2.1.4 Podrška podizanju i modernizaciji/opremanju proizvodnih voćnih zasada. Ovim Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Rok za dostavljanje zahtjeva za odobravanje podrške po osnovu zasnivanja novih i opremanje postojećih voćnih zasada je 01. novembar 2021. godine.  Investicija se mora započeti i realizovati u 2021. godini, a za nabavku sadnog materijala prihvatljiva je i investicija započeta 01. novembra prethodne godine.

Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-115.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 21.07.2021.
Rok za prijavu: 01.11.2021.
Naziv:Javni poziv za dodjelu podrške za podizanje i modernizaciju/opremanje proizvodnih voćnih zasada za 2021. godinu
Tip:javni
Ukupna sredstva230.000
Iznos pojedinačne podrške:500,00-10.000,00
Namijenjeno za:Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, i registre koje vodi organ Uprave
Može biti investirano u:nabavku sadnog materijala voća, nabavku potpornih stubova za špalirni uzgoj, nabavka sistema navodnjavanja "kao po kap", nabavku folija za zaštitu od kiše, mreže za zaštitu od ptica, nabavku agrotekstila,nabavku tunela za uzgoj jagoda.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?