Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2023. godinu

Objavljeno: 03.05.2023. 06:43

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavljuje Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji za 2023. godinu, u okviru mjere 2.2.2. Podrška organskoj proizvodnji.

Predmet Javnog poziva je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji proizvode organske proizvode u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji („Sl. list CG“, br. 56/13). 

Javnim pozivom utvrđuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške. 

Kroz ovaj Javni poziv poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti podršku po hektaru (ha) proizvodne površine, uslovnom grlu stoke, jedinki živine i broju pčelinjih društava, koji su u okviru organske proizvodnje registrovani u Registru subjekata u organskoj proizvodnji.

U cilju preciznog utvrđivanja korišćenja poljoprivrednih površina, sve površine za koje se zahtijeva podrška moraju biti prostorno identifikovane u dijelu softverskog rješenja – Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela (SIZEP), do 30. aprila 2023. godine.

Proizvođači koji u tekućoj godini prvi put potpisuju Ugovor o kontroli i sertifikaciji sa ovlašćenim kontrolnim tijelom za sertifikaciju (proizvođači kojima je odobren ulazak u prelazni period) u obavezi su da u momentu podnošenja zahtjeva potpišu Ugovor o dodjeli sredstava podške, kojim se obavezuju da će u organskoj proizvodnji ostati najmanje tri godine, u suprotnom biće u obavezi da vrate cjelokupan iznos podrške dobijen u prethodnim godinama.

Detaljnije informacije o ovoj vrsti podrške, kao i kriterijumima koje treba da zadovolje zainteresovani, nalaze se na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a isti se mogu dobiti i u prostorijama Direkcije za savjetodavne poslove u oblasti biljne proizvodnje i Direkcije za poljoprivredne registre i regionalnu koordinaciju - Odsjek za regionalnu koordinaciju.

Sve dodatne informacije se mogu dobiti i putem telefona 020/672-007.

Rok za podnošenje zahtjeva za podršku je od 03.05.2023 godine do 22.06.2023.godine. Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 12.07.2023. godine, ali se u tom slučaju smanjuje visina plaćanja od 1% po danu kašnjenja od iznosa na koji bi korisnik imao pravo da je Zahtjev za podršku podnešen u roku. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?