JAVNI POZIV za NVO - oblast konkurentnost i inkluzivni rast 2021-2027 (IPA III)

Objavljeno: 19.07.2021. 07:27 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu člana 3 Uredbe izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, br. 041/18), Ministarstvo ekonomskog razvoja upućuje JAVNI POZIV Nevladininim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Radne grupe ZA PROGRAMIRANJE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE PODRŠKE EU ZA OBLAST KONKURENTNOST I INKLUZIVNI RAST ZA PERIOD 2021-2027 (IPA III)  

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti razvoja privatnog sektora, istraživanja i inovacije, poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva obrazovanja, zapošljavanja, socijalne zaštite, inkluzivne politike i zdravlja da učestvuju u procesu izbora šest predstavnika/ca u Radnoj grupi za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za oblast konkurentnost i inkluzivni rast za period 2021-2027 (IPA III). 

Nevladina organizacija može da predloži svog predstavnika u radno tijelo ako:

 • je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja ovog javnog poziva;
 • u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;
 • se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;
 • je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;
 • je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici.

Za člana radnog tijela nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika.

Predstavnik nevladine organizacije u radnom tijelu može biti lice koje:

 • ima prebivalište u Crnoj Gori;
 • ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi zadatak Radne grupe;
 • nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik.
 • Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Radne grupe, dostavi:
 • dokaz da je upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija akta);
 • fotokopiju statuta nevladine organizacije;
 • dokaz da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmjeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 • dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se utvrđuje identitet predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • biografiju predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu;
 • dokaz o iskustvu predstavnika nevladine organizacije u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno tijelo (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;
 • izjavu predstavnika nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu.
 • Više nevladinih organizacija može, putem javne prijave, da predloži istog kandidata/kinju. Svaka organizacija koja predlaže kandidata/kinju mora dostaviti dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom.

Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe je 10 (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, te isti teče od dana 19. 07. 2021. godine do 29. 07. 2021. do 13h. Predlog za članove/ice Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

Predlaganje predstavnika vrši se na obrazcu propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 41/18).

Propisani obrazac za predlaganje predstavnika nevladine organizacije sa potrebnim prilozima vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije na arhivu Ministarstva ekonomskog razvoja, radnim danima od 07-13h ili poštom na adresu: Ministarstvo ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, sa napomenom: “Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za oblast konkurentnost i inkluzivni rast za period 2021-2027 (IPA III)“.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će, u roku od 7 (sedam) dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinja na svojoj internet stranici http://www.gov.me/mek i na portalu e-uprave http://euprava.me/ objaviti listu kandidata/kinja koji su predloženi za članove/ice radnog tijela, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile uslove iz ovog poziva.

Ministarstvo ekonomskog razvoja će objaviti spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju propisane kriterijume iz Uredbe, ili su predložile predstavnika/cu koji ne ispunjava propisane kriterijume

Ministar ekonomskog razvoja, aktom o obrazovanju radnog tijela, izabraće za člana/icu tog tijela predstavnika/cu nevladine organizacije koji ispunjava propisane uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile propisane uslove, a u slučaju da za dva ili više predstavnika/ca bude dostavljen jednak broj predloga, izbor predstavnika/ca nevladinih organizacija u Radno tijelo vrši ministar ekonomskog razvoja.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu Radnog tijela, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: djordjo.borovic@mek.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?