JAVNI POZIV ZA POMOĆ SKLADIŠTENJU I POVLAČENJU SA TRŽIŠTA VIŠKOVA MERKANTILNOG KROMPIRA CRNOGORSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA

Objavljeno: 24.03.2021. 14:00 Autor: Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede

Na osnovu člana 10 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Sl. list CG“, br. 56/09, 34/14, 1/15 i 30/17) u vezi sa članom 63 stav 3 Zakona o državnoj upravi (Službeni list CG“ 78/18), a u izvršenju Zaključka Vlade br. 07-398/2 od 28. januara 2021. godine, kojim je Vlada donijela Mjere podrške građanima i privredi za prvi kvartal 2021. godine i pored ostalog zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da prati realizaciju mjera podrške poljoprivredi i ribarstvu, radi blagovremenog preduzimanja mjera za ublažavanje posljedica nastalih usljed nastupanja epidemije bolesti COVID19, na sektor proizvodnje merkantilnog krompira, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Rješenje kojim uvodi privremenu interventnu mjeru u unutrašnjem prometu za pomoć skladištenju i povlačenju sa tržišta viškova krompira crnogorskih poljoprivrednih proizvođača broj 15-307/21-239/3 od 24.03.2021. godine (Privremena interventna mjera u unutrašnjem prometu za pomoć skladištenju i povlačenju sa tržišta viškova krompira.pdf ), i o b j a v lj u j e


JAVNI POZIV


ZA POMOĆ SKLADIŠTENJU I POVLAČENJU SA TRŽIŠTA VIŠKOVA MERKANTILNOG KROMPIRA CRNOGORSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA


Pozivaju se zainteresovani registrovani privredni subjekti koji posjeduju adekvatne prostore za skladištenje poljoprivrednih proizvoda, odnosno prostore koji ispunjavaju uslove u skladu sa zakonom, da dostave zahtjeve da njihovi kapaciteti budu stavljeni na raspolaganje za skladištenje i povlačenje sa tržišta viškova merkantilnog krompira crnogorskih poljoprivrednih proizvođača.

Zahtjev iz stava 1 ove tačke podnosi se na obrascu, koji je dat u priilogu ovog javnog poziva i čini njegov sastavni dio, od dana objavljivanja ovog javnog poziva do 30. marta 2021. godine.


Tekst Javnog poziva se nalazi u Prilogu. (JAVNI POZIV ZA POMOĆ SKLADIŠTENJU I POVLAČENJU SA TRŽIŠTA VIŠKOVA MERKANTILNOG KROMPIRA CRNOGORSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA.pdf )


Konsultacije vezane za ovaj Javni poziv biće pružane do 30. marta 2021. godine i iste se mogu dobiti slanjem na mail adresu: mirsad.spahic@mpsv.gov.me

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Objavljen: 24.03.2021.
Rok za prijavu: 30.03.2021.
Naziv:JAVNI POZIV ZA POMOĆ SKLADIŠTENJU I POVLAČENJU SA TRŽIŠTA VIŠKOVA MERKANTILNOG KROMPIRA CRNOGORSKIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA
Tip:javni
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?