Javni poziv za pripremu Predloga zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima i Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naciona

Objavljeno: 04.08.2021. 13:02 Autor: Ministarstvo javne uprave, digitalnog društvo i medija

JAVNI POZIV ZAINTERESOVANOJ JAVNOSTI DA SE UKLJUČI U PRIPREMU PREDLOGA ZAKONA O AUDIOVIZUELNIM MEDIJSKIM USLUGAMA, PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEDIJIMA I PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOM JAVNOM EMITERU RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija upućuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanoj javnosti (organima, organizacijama, udruženjima, pravnim i fizičkim licima) da se uključi u pripremu Predloga zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medijima i Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare na Nacrt zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, Zakon o medijima, Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore, kao i na Ekspertski pregled Savjeta Evrope na Nacrta zakona o AVM uslugama i ocjenu usklađenosti Nacrta zakona o AVM uslugama, Zakona o medijima i Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG, dostave u elektronskom obliku na e-mail adrese: filip.obadovic@mju.gov.me.i anka.dabanovic@mju.gov.me

Medijskom reformom izvršiće se usklađivanje medijske normative Crne Gore sa najvišim međunarodnim standardima ove oblasti, sa Direktivom (EU) 2018/1808 o izmjeni Direktive 2010/13/EU o AVM uslugama, standardima koji unapređuju slobodu izražavanja, nezavisnost novinarske profesije, jačaju sveukupnu nezavisnost nacionalnog javnog emitera i regulatora za oblast audiovizuelnih medijskih usluga.

Rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara je 27. septembar 2021.godine.

U prilogu javnog poziva nalazi se:
Nacrt zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, Zakon o medijima, Zakon o nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Ekspertski pregled Savjeta Evrope na Nacrt zakona o AVM uslugama i ocjenu usklađenosti Nacrta zakona o AVM uslugama, Zakona o medijima i Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG.

Tagovi

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
Objavljen: 04.08.2021.
Rok za prijavu: 27.09.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?