Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu

Objavljeno: 15.03.2022. 11:44 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu Programa rada Vlade Crne Gore za 2022. godinu, i zaključka Vlade Crne Gore br.04-640/2 od 24.02.2022. godine,

 

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA

 objavljuje

JAVNI POZIV

za učešće u postupku dodjele sredstava za

Program za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu

 Program podrazumijeva realizaciju planirane investicije – nabavku opreme (nove i polovne ne starije od pet godina), dijelom ili u potpunosti kroz kreditni aranžman koji je zaključen u periodu 01. januara - 30. novembra 2022. godine sa Investiciono-razvojnim fondom (IRFCG) i poslovnim bankama.

Ministarstvo ekonomskog razvoja poziva domaća mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za pokriće dijela troškova nabavke opreme u okviru Programa za razvoj prerađivačke industrije za 2022. godinu.

Podnošenje prijava i prateće dokumentacije vršiće se preko online aplikacije korišćenjem digitalnog sertifikata, link za pristup na adresi https://programi.gov.me, uz korisničko uputstvo o načinu apliciranja koje će se naći na web stranici Ministarstva ekonomskog razvojawww.gov.me/mek

Potrebne informacije kao i stručna pomoć mogu se dobiti u prostorijama Ministarstva ekonomskog razvoja, Rimski trg 46, radnim danima u periodu od 10-13h, i putem e-maila: natasa.batricevic@mek.gov.me i tanja.markoc@mek.gov.me.

U nastavku je Javni poziv.

Link za korisničko uputstvo za prijave: https://www.youtube.com/watch?v=r9LfGjKuJjYDokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?