Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Programsku liniju za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam

Objavljeno: 30.08.2023. 10:22 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Programom za podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu za 2023. godinu predviđeno je sprovođenje Programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma poziva domaća mikro, mala i srednja preduzeća da podnesu prijavu za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija u turizmu i ugostiteljstvu za 2023.godinu, odnosno za Programsku liniju za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam.

KO?

Pravo učešća u Programskoj liniji imaju registrovana mikro, mala, srednja privredna društva.

ŠTA?

Programska linija za nabavku opremu velike vrijednosti za turizam je namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke:

  • nove opreme za primarne ugostiteljske objekte za pružanje usluge smještaja i pripremanja hrane, pića i napitaka, shodno Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu („Službeni list Crne Gore“, br. 130/21 od 16.12.2021), i to za hotele i sličane objekte (turističko naselje, motel, pansion, eco lodge i wild beauty resort), a koji ne posluju po kondo i mješovitom modelu poslovanja.

KOLIKO?

Ukupan budžet za realizaciju Programske linije za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam iznosi 1.500.000€.  

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma odobrava refundacija dijela troškova u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, odnosno u iznosu ne manjem od 8.000,00 € niti većem od 80.000,00 € (vrijednost opreme se kreće u rasponu od 20.000€ do 200.000€, neto fakturisane vrijednosti), a do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV-a, u iznosu od 10.000,00 € do 100.000,00 € za privredna društva u čijoj osnivačkoj strukturi u vlasništvu od 100%, učestvuju osobe ženskog pola i/ili osobe koje imaju do 35 godina starosti i privredna društva koja su registrovana i obavljaju djelatnost u jedinicama lokalnih samouprava sa indeksom razvijenosti do 100%.

KADA?

Krajnji rok za dostavljanje prijava/zahtjeva od strane privrednih subjekata je 30. septembar 2023. godine do 15:00h, dok je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za refundaciju odobrenih aktivnosti 1. novembar 2023. godine do 15:00h.

KONTAKT?

Sve informacije koje se odnose na Javni poziv korisnici mogu dobiti putem elektronske pošte na adresu javnipoziv.turizam@mek.gov.me  i  Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam (biznis.gov.me)

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?