Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara u cilju sačinjavanja tri sektorske analize

Objavljeno: 24.02.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo kapitalnih investicija

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo kapitalnih investicija objavljuje Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara u cilju sačinjavanja tri sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za tri oblasti, i to: saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju i zaštita životne sredine u saobraćaju.

Sektorske analize možete preuzeti u nastavku.


Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedlog sektorskih analiza Ministarstvu kapitalnih investicija dostaviti elektronskim putem, i to na e-mail: selma.dacic@mki.gov.me, najkasnije do 10.marta 2021. godine.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 24.02.2021.
Rok za prijavu: 10.03.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?