Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za oblast podrška darovitim učenicima

Objavljeno: 12.04.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i u vezi člana 32a Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta objavljuje.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za oblast podrška darovitim učenicima.

Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedlog Sektorske analize za oblast podrška darovitim učenicima dostaviti Ministarstvu prosvjete na e-mail: vesna.gajevic@mpnks.gov.me najkasnije do ponedjeljka, 26. aprila 2021. godine.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?