Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize - Interkulturalizam

Objavljeno: 23.04.2024. 11:19 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 13 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa  državne uprave i sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“,broj 41/18) Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

 JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama čije je područje djelovanja Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava-interkulturalizam

ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE

za oblast djelovanja Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava – Interkulturalizam, predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija
 iz Budžeta Crne Gore u 2025. godini.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine do i sa 07.05.2024. godine

Sektorska analiza se sačinjava na osnovu strateških i planskih dokumenata odnosno propisa u odgovarajućoj oblasti od javnog interesa uz konsultacije sa zainteresovanim nevladinim organizacijama, i predstavlja osnov za utvrđivanje prioritetnih oblasti i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinim organizacijama. Sektorska analiza se priprema radi blagovremenog planiranja visine sredstava koja će biti opredijeljena na pozicijama ministarstava nadležnih za oblasti koje Vlada utvrdi kao prioritetne za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija. Analiza će poslužiti za pripremu javnih konkursa u oblasti Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava – Interkulturalizam, za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta i programa nevladinih organizacija u oblasti koja će biti utvrđena kao prioritetna.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije možete slati poštom na adresu: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog, br. 130, (sa naznakom „Javne konsultacije

,,Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava-Interkulturalizam “) kao i elektronskim putem, na e-mail: mila.popovich@mmp.gov.me

 Kontakt osoba za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim nevladinim organzacijama je

Kristjan Dukaj. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će razmotriti prispjele inicijative, predloge, sugestije i komentare i sačiniti Izvještaj o konsultovanju nevldinih organizacija o Nacrtu sektorske analize za oblast djelovanja Zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava -Interkulturalizam.

Nacrt sektorske možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 22.04.2024.
Rok za prijavu: 07.05.2024.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?