Javno obavještenje o dostavljanju KK Pljevlja 2016 za osnivača

Broj: UPI 01-1050206-611/21-401/4      

Podgorica, 25.01.2022. godine

 Uprava za sport i mlade, na osnovu člana 87, a u vezi sa članom 80 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) objavljuje:

JAVNO OBAVJEŠTENJE O DOSTAVLJANJU

Obavještenja o rezultatima ispitnog postupka Uprave za sport i mlade broj: UPI 01-1050206-611/21-401/2 od 18.11.2021. godine Nemanji Brašancu, osnivaču Karate kluba „Pljevlja 2016“ sa sjedištem u Pljevljima, u postupku brisanja iz Registra sportskih organizacija pokrenutom po službenoj dužnosti.

Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka je objavljeno dana 25.01.2022. godine i smatra se izvršenim po isteku roka od 10 dana od dana objavljivanja pismena, odnosno 05.02.2022.godine.

Uvid u Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka se može izvršiti lično u prostorijama Uprave za sport i mlade, koje se nalazi na adresi: Podgorica, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, treći sprat.

                

VD  D I R E K T O R A

                                                                                      dr Marko Begović

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?