Konkurs Organizacije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) za potrebe Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava

Objavljeno: 29.04.2022. 08:38 Autor: Ministarstvo pravde

Organizacija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), objavila je dva konkursa za pet izvršilaca radi pružanja konsultantskih usluga za potrebe Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, i to:

– 2 konsultanta za potrebe Direktorata za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka

– 3 konsultanta za potrebe Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija – Direkcije za uslovnu slobodu

Detaljnije informacije se nalaze na linkovima:

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=106305

https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=106302

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?