Konkurs za dodjelu stipendija najboljim studentima za studijsku 2022/2023. godinu

Objavljeno: 22.07.2022. 08:05 Autor: Ministarstvo prosvjete

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21) i člana 33 stav 2 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20), Ministarstvo prosvjete raspisuje

K O N K U R S

ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA 

ZA STUDIJSKU 2022/2023. GODINU

Ministarstvo prosvjete će, u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 450 stipendija studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija i dvogodišnjih master studija, od čega:

200 stipendija studentima koji produžavaju pravo na stipendiju;

80 stipendija studentima prirodnih nauka, koji prvi put konkurišu za stipendiju;

120 stipendija studentima društvenih nauka, koji prvi put konkurišu za stipendiju;

20 stipendija  licima s invaliditetom i

30 stipendije za deficitarna zanimanja.

KONKURS U CJELOSTI, KAO I PRIJAVU ZA DODJELU STIPENDIJA NAJBOLJIM STUDENTIMA  MOŽETE PREUZETI U NASTAVKU. 

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?