Konkurs sa sufinansiranje školarine na magistarskim studijama u zemlji i inostranstvu

Objavljeno: 22.07.2022. 12:40 Autor: Ministarstvo prosvjete

MINISTARSTVO PROSVJETE

 o b j a v lj u j e

 K O N K U R S

 ZA SUFINANSIRANJE ŠKOLARINE NA MAGISTARSKIM STUDIJAMA U ZEMLJI I INOSTRANSTVU 


1. SUFINANSIRANJE MAGISTARSKIH STUDIJA

            Ministarstvo prosvjete će sufinansirati školarinu za 60 kandidata upisanih u prvu godinu magistarskih studija u zemlji i inostranstvu studijske 2021/2022. godine, i to po 10 iz oblasti: prirodno-matematičkih, tehničko-tehnoloških, medicinskih, poljoprivrednih, društvenih i humanističkih nauka, kandidatima koji po pravilu ispunjavaju sljedeće uslove:

da imaju prosječnu ocjenu na osnovnim studijama najmanje 9,00 i specijalističkim  studijama najmanje 9,00 (društvene i humanističke nauke), odnosno najmanje 8,50 na osnovnim studijama i najmanje 8,50 na specijalističkim studijama (ostale nauke);

  • da imaju preporuke dva profesora;
  • da posjeduju znanje jednog svjetskog jezika;
  • da nemaju u potpunosti pokrivene troškove školarine iz drugih izvora (dokumentovati ovjerenom sudskom izjavom); i
  • da su državljani Crne Gore.

  Kandidatima će se sufinansirati školarina u iznosu do 500 eura.

  Ukoliko se prijavi više kandidata iz jedne oblasti nauka, a imaju ispunjen uslov koji se odnosi na prosječnu ocjenu, odnosno indeks uspjeha, prioritet će imati kandidati s većom prosječnom ocjenom, odnosno indeksom uspjeha.

 Konkurs za ove namjene otvoren je do 23. septembra 2022. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

Ministarstvo prosvjete Direktorat za tercijarno obrazovanje

Ul. Vaka Đurovića b.b., 81000 Podgorica

Arhiva – kancelarija broj 6

Kontakt: Sufinansiranje školarine na magistarskim i doktorskim studijama (020) 410 118; e-mail adresa: nadja.stijovic@mp.gov.me

Prijavu na Konkurs možete preuzeti u nastavku. Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?