Конкурс са суфинансирање школарине на магистарским студијама у земљи и иностранству

Објављено: 22.07.2022. 12:40 Аутор: Министарство просвјете

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ

 о б ј а в љ у ј е

 К О Н К У Р С

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛАРИНЕ НА МАГИСТАРСКИМ СТУДИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ 


1. СУФИНАНСИРАЊЕ МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА

            Министарство просвјете ће суфинансирати школарину за 60 кандидата уписаних у прву годину магистарских студија у земљи и иностранству студијске 2021/2022. године, и то по 10 из области: природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских, пољопривредних, друштвених и хуманистичких наука, кандидатима који по правилу испуњавају сљедеће услове:

да имају просјечну оцјену на основним студијама најмање 9,00 и специјалистичким  студијама најмање 9,00 (друштвене и хуманистичке науке), односно најмање 8,50 на основним студијама и најмање 8,50 на специјалистичким студијама (остале науке);

  • да имају препоруке два професора;
  • да посједују знање једног свјетског језика;
  • да немају у потпуности покривене трошкове школарине из других извора (документовати овјереном судском изјавом); и
  • да су држављани Црне Горе.

  Кандидатима ће се суфинансирати школарина у износу до 500 еура.

  Уколико се пријави више кандидата из једне области наука, а имају испуњен услов који се односи на просјечну оцјену, односно индекс успјеха, приоритет ће имати кандидати с већом просјечном оцјеном, односно индексом успјеха.

 Конкурс за ове намјене отворен је до 23. септембра 2022. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се на адресу:

Министарство просвјете Директорат за терцијарно образовање

Ул. Вака Ђуровића б.б., 81000 Подгорица

Архива – канцеларија број 6

Контакт: Суфинансирање школарине на магистарским и докторским студијама (020) 410 118; е-маил адреса: надја.стијовиц@мп.гов.ме

Пријаву на Конкурс можете преузети у наставку. Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?