Конкурс са суфинансирање школарине на докторским студијама у земљи и иностранству

Објављено: 22.07.2022. 12:52 Аутор: Министарство просвјете

1.СУФИНАНСИРАЊЕ ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА

Министарство просвјете ће суфинансирати школарину за 24 кандидата уписаних у прву годину докторских студија у земљи и иностранству студијске 2021/2022. године, и то по четири из области: природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских, пољопривредних, друштвених и хуманистичких наука, кандидатима који по правилу испуњавају сљедеће услове:

  • да имају просјечну оцјену на основним студијама најмање 9,00, специјалистичким студијама најмање 9,00 и магистарским студијама најмање 9,00 (друштвене и хуманистичке науке), односно најмање 8,50 на основним студијама, најмање 8,50 на специјалистичким студијама и најмање 8,50 на магистарским студијама (остале науке);
  • да имају препоруке два професора;
  • да посједују знање једног свјетског језика;
  • да немају у потпуности покривене трошкове школарине из других извора (документовати овјереном судском изјавом); и
  • да су држављани су Црне Горе.

Кандидатима ће се суфинансирати школарина у износу до 1.000 еура.

Уколико се пријави више кандидата из једне области наука с истим просјеком оцјена, односно индексом успјеха, приоритет ће имати кандидати који имају већи просјек оцјена, односно индекс успјеха и већи број објављених научних радова.

 Конкурс за ове намјене отворен је до 23. септембра 2022. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се на адресу:

Министарство просвјете Директорат за терцијарно образовање

Ул. Вака Ђуровића б.б., 81000 Подгорица

Архива – канцеларија број 

Контакт: Суфинансирање школарине на магистарским и докторским студијама (020) 410 118; е-маил адреса: надја.стијовиц@мп.гов.ме

Пријаву на Конкурс можете преузети у наставку. 

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?