КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ШКОЛАРИНЕ НА МАГИСТАРСКИМ СТУДИЈАМА У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

СУФИНАНСИРАЊЕ МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА

            Министарство просвјете, науке, културе и спорта ће суфинансирати школарину за 60 кандидата уписаних у прву годину магистарских студија у земљи и иностранству студијске 2020/2021. године, и то по 10 из области: природно-математичких, техничко-технолошких, медицинских, пољопривредних, друштвених и хуманистичких наука, кандидатима који по правилу испуњавају сљедеће услове:

да имају просјечну оцјену на основним студијама најмање 9,00 и специјалистичким  студијама најмање 9,00 (друштвене и хуманистичке науке), односно најмање 8,50 на основним студијама и најмање 8,50 на специјалистичким студијама (остале науке);

  1. да имају препоруке два професора;
  2. да посједују знање једног свјетског језика;
  3. да немају у потпуности покривене трошкове школарине из других извора (документовати овјереном судском изјавом); и
  4. да су држављани Црне Горе.

            Кандидатима ће се суфинансирати школарина у износу до 500 еура.

            Уколико се пријави више кандидата из једне области наука, а имају испуњен услов који се односи на просјечну оцјену, односно индекс успјеха, приоритет ће имати кандидати с већом просјечном оцјеном, односно индексом успјеха.

       Конкурс за ове намјене отворен је до 8. октобра 2021. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се на адресу:

Министарство просвјете, науке, културе и спорта – Директорат за терцијално образовање

Ул. Вака Ђуровића б.б., 81000 Подгорица

Архива – канцеларија број 5

Контакт: 

суфинансирање школарине на магистарским и докторским студијама (020) 410 118; е-маил адреса: надја.стијовиц@мпнкс.гов.ме

Документа

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?