К О Н К У Р С ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА СТУДИЈСКЕ БОРАВКЕ У ИНОСТРАНСТВУ

СУФИНАНСИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА ЗА СТУДИЈСКЕ БОРАВКЕ У ИНОСТРАНСТВУ И ДОБИТНИКЕ СТИПЕНДИЈА СТРАНИХ ВЛАДА

Министарство просвјете, науке, културе и спорта може суфинансирати путне трошкове за студенте, односно наставно особље с установа високог образовања у Црној Гори, и то:

за студенте, добитнике стипендија за студијске боравке у 2021. години, у минималном трајању од 30 дана, по основу програма мобилности. Путни трошкови се суфинансирају једанпут у току једне календарске године; и

добитнике стипендија страних влада за 2021/2022. годину, које се реализују преко Министарства просвјете, науке, културе и спорта. Путни трошкови за добитнике стипендија страних влада се суфинансирају једанпут у току трајања једног циклуса школовања.

За програме мобилности и стипендије страних влада Министарство ће суфинансирати путне трошкове у износу 200 еура.

Конкурс за ове намјене отворен је до 17. децембра 2021. године.

Пријаве с потребном документацијом достављају се на адресу:

Министарство просвјете, науке, културе и спорта – Директорат за терцијално образовање

Ул. Вака Ђуровића б.б., 81000 Подгорица

Архива – канцеларија број 5

Контакт: суфинансирање путних трошкова за добитнике стипендија страних влада и путних трошкова за студијске боравке у иностранству – ЦЕЕПУС, билатералне стипендије и сл. ; е-маил адреса: нада.вуксановиц@мпнкс.гов.ме.


Да ли вам је садржај ове странице био од користи?