Konkurs za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata za školsku 2022/2023.

Objavljeno: 22.07.2022. 08:28 Autor: Ministarstvo prosvjete

Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21) i čl. 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG” br. 64/02, 31/05, 49/07 i „Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 39/13, 47/17, 59/21, 76/21 i 146/21), čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16, 44/18 i 100/20) i čl. 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 56/03 i „Službeni list CG”, br. 39/15 i 42/16), Ministarstvo prosvjete raspisuje

K O N K U R S

ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U

DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI

ZA ŠKOLSKU-STUDIJSKU 2022/2023. GODINU

 Konkurs u cjelosti možete preuzeti u nastavku. 


Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?