Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Konkurs za radno mjesto: Trener u oblasti prava

Objavljeno: 07.03.2022. 10:47 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

International Consulting Expertise (ICE EEIG), u okviru EU projekta "Sprovođenje sistema i obuka za korisnike podsistema informacionog sistema pravosuđa (ISP) za sudove" . Ugovor br: IPA/2021/424-199, poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na konkurs za sljedeće radno mjesto:

Trener u oblasti prava (pravnik) 7 izvršilaca

Opis posla možete preuzeti ovdje.

Napominjemo da pripravnički staž ulazi u radno iskustvo.

Prijavu (Biografiju i motivaciono pismo) je potrebno dostaviti elektronskom poštom na adresu: bojana.lakovic@ice-org.eu , sa naznakom “Legal trainer”, u predmetu mejla.

Obavještavamo kandidate da će na intervju biti pozvani samo oni kadnidati koji ispunjavaju sve uslove u skladu sa opisom posla.

Rok za dostavljanje prijava je 31. mart 2022. godine do 17:00 časova.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?