Lista predstavnika NVO predloženih za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

Objavljeno: 13.03.2023. 12:15 Autor: Ministarstvo pravde

Lista predstavnika NVO predloženih za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

                Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (,,Službeni list CG'', broj 41/18), Ministarstvo pravde objavljuje

Listu predstavnika NVO

koji su predloženi za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu

 

Na osnovu javnog poziva koji je Ministarstvo pravde objavilo 22.02.2023. godine, za predlaganje predstavnika NVO za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu predložen je:

  • Veselin Radulović, i to od strane sljedećih nevladinih organizacija:

NVO “Akcija za ljudska prava”

NVO “Juventas”

NVO “Centar za demokratiju i ljudska prava”

NVO “Evropska asocijacija za pravo i finansije” 

NVO “Centar za ženska prava“ 

NVO “Roditelji”

NVO“Koračajte sa nama-Phiren Amenca”

 NVO “Centar za razvoj nevladinih organizacija”

 NVO “Centar za građansko obrazovanje”

                Navedeni predlog za Veselina Radulovića dostavljen je blagovremeno uz svu potrebnu dokumentaciju, uvidom u koju je utvrđeno da su ispunjeni svi potrebni uslovi za prihvatanje predstavnika u smislu člana 4 Uredbe.

Ministar pravde će, u skladu sa članom 9 Uredbe donijeti odluku o izboru predloženog predstavnika NVO za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?