Konkurs za učešće studenata magistarskih studija univerziteta u Crnoj Gori na Zimskoj školi: Izazov ekološke održivosti za morska priobalna područja

Objavljeno: 30.12.2021. 14:14 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Na osnovu IPA Ugovora o subvenciji 30-29/2019-3 između Regije Pulja, Odjeljenja za ekonomski razvoj, inovativno obrazovanje, obuke i rad i Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore za implementaciju projekta Smart Adria Blue Growth (SABG)/No.360/Thematic Notice, Ministarstvo ekonomskog razvoja objavljuje

Konkurs

za učešće studenata magistarskih studija univerziteta u Crnoj Gori na Zimskoj školi: Izazov ekološke održivosti za morska priobalna područja

UNIVERZITET MOLIZE Termoli, Italija (16-18. februar 2022.)

1. Predmet konkursa

Zimska škola o plavom rastu: Izazov ekološke održivosti morskih obalnih područja je aktivnost u okviru projekta „SMART ADRIA Blue Growth“ koji se finansira u okviru EU Programa prekogranične saradnje Italija-Albanija-Crna Gora. 

Ministarstvo ekonomskog razvoja kao vodeći partner na projektu SMART ADRIA omogućiće učešće na Zimskoj školi za 3 studenta magistarskih studija na univerzitetima u Crnoj Gori, za koje će biti pokriveni troškovi učešća na seminarima, putni troškovi, kao i troškovi boravka u Italiji za vrijeme održavanja Zimske škole.

Zimska škola će biti održana u gradu Termoli, u Italiji, u periodu od 16. do 18. februara 2022. godine u organizaciji Univerziteta Molize. 

Radni jezik zimske škole je italijanski jezik, uz simultani prevod na engleski jezik. 

 Cilj seminara je unapređenje znanja i vještina u oblastima plavog rasta sa fokusom na sljedeće teme: 

•    Podsticanje održivog priobalnog turizma u jadranskoj regiji; 

•    Prezentovanje prakse održive i integrisane gastronomije u morskom priobalnom području; 

•    Promovisanje dobre prakse cirkularne ekonomije za mala i srednja preduzeća u cilju poboljšanja kvaliteta životne sredine priobalnog morskog područja (preporuke za smanjenje upotrebe plastike za jednokratnu upotrebu u turističkoj i ribarskoj industriji); 

•    Zeleni i plavi poslovi (strategije prilagođavanja i ublažavanja efekata globalnih promjena na priobalno i morsko okruženje u cilju očuvanja ekološkog kvaliteta morskih voda);

•    EU programi za finansiranje plavog rasta (predstavljanje programa HORIZON Europe, priprema projektnih predloga).

2. Uslovi za apliciranje:

•    Aplikant je državljanin Crne Gore;

•    Aplikant je student na magistarskim studijama na univerzitetu u Crnoj Gori ;

•    Starosna granica je 29 godina (na datum podnošenja prijave);

•    Prosječna ocjena na studijama je iznad 8.5.

Konkurs je otvoren za studente magistarskih studija koji pohađaju smjerove usko povezane sa sljedećim oblastima:

•    ekološka održivost

•    (održivi) priobalni i pomorski turizam;

•    (održivi) pomorski saobraćaj;

•    održiva poljoprivreda;

•    (održivo) ribarstvo;

•    biotehnologija mora;

•    akvakultura;

•    plava ekonomija;

•    zaštita životne sredine;

•    cirkularna ekonomija;

•    upravljanje zaštićenim morskim područjem; 

•    socio-ekonomski aspekti održivog razvoja.

3. Finansijski okvir

Ministarstvo ekonomskog razvoja pokriće troškove učešća izabranih kandidata, uključujući:

•    Putne troškove;

•    Troškove boravka i smještaja za vrijeme trajanja Zimske škole.

4. Kriterijumi za ocjenjivanje

•    Prosječna ocjena na osnovnim studijama;

•    Povezanost programa magistarskih studija sa oblastima plavog rasta (broj predmeta);

•    Radovi, projekti i ostale aktivnosti u oblastima povezanim sa plavim rastom;

•    Motivaciono pismo; 

•    Pismo preporuke (dodatni poeni).

Napomena: Pismo preporuke nije dio obavezne dokumentacije, ali će prednost imati kandidati koji uz obaveznu prijavnu dokumentaciju prilože i pismo preporuke profesora. 

5. Procedura prijavljivanja i selekcije kandidata

Zainteresovani kandidati dužni su da dostave sljedeću dokumentaciju:

•    Dokaz o državljanstvu (kopija lične karte);

•    Potvrda o studiranju;

•    Potvrda o prosjeku (ovjerena kopija diplome osnovnih studija);

•    CV na engleskom jeziku;

•    Motivaciono pismo na engleskom jeziku (do 1000 riječi);

•    Potvrda o prosjeku (ovjerena kopija diplome osnovnih akademskih studija).

Rok za podnošenje elektronskih prijava je ponedjeljak, 17. januar 2022. godine do 14 h, putem e-mail adrese rosanda.jocovic@mek.gov.me. Po završetku procedure evaluacije prijava, odabrani kandidati će biti u obavezi da kompletnu dokumentaciju dostave arhivi Ministarstva ekonomskog razvoja.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom kontakt osoba je Rosanda Jocović, samostalna savjetnica u Odjeljenju za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova, rosanda.jocovic@mek.gov.me

6. Rezultati konkursa

Svi aplikanti će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije do petka, 21. januara 2022. godine.

Odabrani kandidati će biti u obavezi da učestvuju na svim seminarima u okviru Zimske škole uz poštovanje važećih epidemioloških mjera za putovanje i boravak u Italiji. 

Nakon pohađanja Zimske škole, studenti će biti u obavezi da sačine rad/izvještaj o učešću na Zimskoj školi, sa osvrtom na odabranu/e temu/e seminara. 

Napomena: Postoji mogućnost da se Zimska škola: Izazov ekološke održivosti za morska priobalna područja održi i u online formatu, ukoliko dođe do pogoršanja okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ekonomskog razvoja
Objavljen: 30.12.2021.
Rok za prijavu: 17.01.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?