Korigovani Izvjestaj o Javnoj raspravi o Nacrtu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana ''Topolica III'' Opština Bar

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?