Kreativna Evropa: Objavljeni pozivi za dostavljanje projektnih prijedloga

Objavljeno: 14.06.2021. 06:22 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta informiše da je Evropska agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) objavila prve pozive za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru novog programa Kreativna Evropa 2021-2027, i to za projekte saradnje, evropske mreže kulturnih i kreativnih organizacija, inovativne laboratorije i panevropske kulturne organizacije.

Konkurs za evropske projekte saradnje ima za cilj pospješivanje međunarodne dimenzije u stvaranju i promociji umjetnika i umjetničkih djela, kao i inovativni pristup u implementaciji aktivnosti u kulturnom i kreativnom sektoru i podrazumijeva sve oblasti kulturnog stvaralaštva i kulturne baštine. Konkurs sa ukupnim budžetom od preko 60 miliona eura je raspisan za tri kategorije:

- Manji projekti saradnje: minimum tri partnera iz tri različite zemlje; maksimalni iznos EU granta 200.000 eura, sufinansiranje EU 80%;

- Srednji projekti saradnje: minimum pet partnera iz pet različitih zemalja; maksimalni iznos EU granta 1.000.000 eura, sufinansiranje EU 70%;

- Veći projekti saradnje: minimum deset partnera iz deset različitih zemalja; maksimalni iznos EU granta 2.000.000 eura, sufinansiranje EU 60%.

Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 7. septembar u 17:00 časova.

Konkurs za evropske mreže kulturnih i kreativnih organizacija ima za cilj umrežavanje organizacija u smislu pospješivanja talenata i inovacija i stvaranja mogućnosti za razvoj i generisanje novih radnih mjesta.

Ukupan budžet poziva iznosi 27 miliona eura, dok će maksimalni iznos EU granta po projektu biti 825.000 eura, što čini maksimalno 80% ukupnog budžeta. Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 26. avgust u 17:00 časova.

Konkurs za inovativne laboratorije ima za cilj kreiranje i implementaciju inovativnih digitalnih rješenja (alatki, modela, metodologije) kojim bi se unaprijedili i povezali kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizuelni sektor.

Ukupan budžet poziva iznosi 6.320.000 eura, pri čemu ne postoji ograničenje za iznos EU granta po projektu (sufinansiranje EU po projektu iznosi 60%), a partnerstvo mora biti sačinjeno od najmanje tri aplikanta iz najmanje dvije zemlje učesnice programa Kreativna Evropa. Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 5. oktobar u 17:00 časova.

Konkurs za panevropske kulturne organizacije ima za cilj povezivanje organizacija koje se bave muzikom u cilju pospješivanja organizacije obuka, profesionalizacije i mogućnosti za mlade umjetnike iz najmanje 20 zemalja učesnica programa. Ukupan budžet poziva je 5.400.000 eura, pri čemu je maksimalni iznos granta po projektu 1.800.000 eura, što čini maksimalno 40% budžeta projekta.

Aplikacije se dostavljaju elektronskim putem posredstvom portala FTOP „Funding&Tenders Portal“, a rok je 26. avgust u 17:00 časova.

Desk za Kreativnu Evropu će u narednim nedjeljama u skladu sa epidemiološkim uslovima organizovati info dane posvećene novim pozivima, o čemu će zainteresovana javnost biti obaviještena.

Više informacija o pozivima možete pronaći na linku: https://bit.ly/3gk3w5A ili se obratiti Desku za Kreativnu Evropu na email adresu: milena.raznatovic@mpnks.gov.me.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?