LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU - Oblast RE

Objavljeno: 21.11.2022. 12:45 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU I POTPUNU PRIJAVU 

PO  JAVNOM KONKURSU  broj:  01-056/22-246/62

„Podržimo inkluziju Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki – za društvo jednakih šansi“  

Listu možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 21.11.2022.
Rok za prijavu: 26.11.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?