Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti prava manjina

Objavljeno: 09.11.2022. 12:28 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize

Shodno članu 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Sl. list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Sl. list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava upućuje

JAVNI POZIV

zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva ljudskih i manjinskiih prava, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu u oblasti prava manjina.

Pozivaju se predstavnici nevladinih organizacija da komentare i sugestije za unaprijeđenje nacrta sektorske analize dostave elektronskim putem Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava, na e-mail adresu: fikret.lulanaj@mmp.gov.me

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Nacrt sektorske analize možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 09.11.2022.
Rok za prijavu: 24.11.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?