Lista nevladinih organizaija koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi Zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednako

Objavljeno: 21.11.2022. 12:21 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

U skladu sa stavom člana 32g, stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore” , br. 39/11 i 37/17) Komisja za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godine

Objavljuje

Listu nevladinih organizaija koje nijesu dostavile urednu dokumentaciju i potpunu prijavu po Javnom konkursu koji doprinosi Zaštiti lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti u 2022. godini pod nazivom

„Recimo NE diskriminaciji lica sa inavliditetom”

Broj: 01- 056/22 -243/46

Listu možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
Objavljen: 21.11.2022.
Rok za prijavu: 26.11.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?