LISTA NVO KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU I POTPUNU PRIJAVU - LGBTI

Objavljeno: 21.11.2023. 11:43 Autor: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

U skladu sa članom 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17),  Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba u 2023. godini, objavljuje:                                                                                

                                       LISTU  NEVLADINIH ORGANIZACIJA

KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU DOKUMENTACIJU I POTPUNU PRIJAVU PO

JAVNOM  KONKURSU pod nazivom  „Recimo NE diskriminaciji LGBTI osoba“, broj:   01-056/23-1070 od 10.10.2023. godine

Listu možete preuzeti ovdje:

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?