LISTA NVO KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU ODNOSNO DOKUMENTACIJU

Lista Nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, odnosno dokumentaciju na javni konkurs ,,Ostani zdrav! Reci NE alkoholu'' broj 7-501/23-2946/1 objavljenog 15.08.2023. godine.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?