Lista predstavnika/ca nevladinih organizacija za izradu Programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola

Listu predstavnika/ca nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Radne grupe za izradu Programa za prevenciju štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period od 2022. do 2024. godine sa Akcionim planom za 2022 - 2023. godinu

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?