Odluka o raspodjeli sredstava za NVO iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a

ODLUKA o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz oblasti prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenju tretmana osoba koje žive sa HIV-om-2022.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?