Lista predstavnika/ica NVO koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u 2021. god u oblasti društvena briga o djeci i mladima

Objavljeno: 03.11.2021. 12:06 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Lista predstavnika/ica NVO koji/e su predloženi/e za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa NVO u 2021. godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?