Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?