Lista NVO koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu na Javni konkurs "Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju"

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?