Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za učešće u radu koordinacionog Odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i p

Objavljeno: 01.07.2021. 11:37 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Lista predstavnika nevladinih organizacija predloženih za učešće u radu koordinacionog Odbora za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procjenu politika i mjera za sprječavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?