Lista predstavnika/ica NVO - Radna grupa za izradu Situacione analize za OSI u zdravstvu

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo zdravlja objavljuje

Listu predstavnika/ica nevladinih organizacija

Koji/e su predloženi/e za člana/icu u Radnoj grupi za izradu Situacione analize za osobe sa invaliditetom u zdravstvenom sistemu Crne Gore

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?