Lista NVO Stambena politika i PSS

Objavljeno: 04.06.2021. 06:05 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Službeni list CG", broj 41/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma objavljuje

Na osnovu Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta stambene politike Crne Gore i Nacrta programa socijalnog stanovanja, objavljenog na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i portalu e-uprave 26. aprila 2021. godine, predloženi su sljedeći kandidati:
 

Božina Stešević, od strane sljedećih nevladinih organizacija:

NVO Inicijativa mladih za ljudska prava – Crna Gora;
NVO “35 mm”;
NVO Udruženje pedagoga Crne Gore;
NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama - Phiren Amenca”;
NVO Nova šansa u Novom – Herceg Novi;
NVO “Centar za resocijalizaciju bivših zavisnika/ca – Korak”;
NVO “Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid”.
 

Igor Milošević, od strane sljedećih nevladinih organizacija:

NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilje Podgorica;
NVO Roditelji;
NVO JUVENTAS;
NVO “Forum mladi i neformalna edukacija”;
NVO LGBT Forum Progres;
NVO Centar za ženska prava;
NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore;
NVO Građanska alijansa;
NVO CAZAS;
NVO LGBTIQ SOCIJALNI CENTAR;
NVO Inicijativa mladih za ljudska prava – Crna Gora;
NVO “35 mm”;
NVO Udruženje pedagoga Crne Gore;
NVO Romska organizacija mladih “Koračajte sa nama - Phiren Amenca”;
NVO Nova šansa u Novom – Herceg Novi;
NVO “Centar za resocijalizaciju bivših zavisnika/ca – Korak”;
NVO “Asocijacija za demokratski prosperitet – Zid”.
Navedene nevladine organizacije su blagovremeno dostavile uredne i potpune predloge u skladu sa čl. 4 i 7 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (u daljem tekstu: Uredba). Predloženi članovi NVO ispunjavaju uslove propisane članom 5 Uredbe.
U skladu sa članom 9 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (''Sl. list CG”, broj 41/18), starješina organa državne uprave će aktom o obrazovanju radnog tijela za izradu Nacrta stambene politike Crne Gore i Nacrta programa socijalnog stanovanja, shodno Javnom pozivu, izabrati dva predstavnika nevladinih organizacija koji ispunjavaju uslove propisane navedenom Uredbom.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?