Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Lista predstavnika NVO za člana u međuresorskoj radnoj grupi za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 (IPA III)

Objavljeno: 18.10.2021. 12:50 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje 


Listu predloženih kandidata predstavnika/predstavnica NVO za člana/članicu u međuresorskoj radnoj grupi za programiranje Instrumenta pretpristupne podrške EU za period 2021-2027 (IPA III) za oblast „Vladavina prava, temeljna prava i demokratija“


Na osnovu Javnog poziva Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u međuresorskoj radnoj grupi za programiranje Insrtrumenta pretpristupne pomoći EU za period 2021-2027 (IPA III), od 20. septembra 2021. godine, u skladu sa utvrđenim kriterijumima dostavljeni su predlozi za izbor:

  • Slobodana Tomaševića – predloženog od strane sedam nevladinih organizacija:
  • NVO Centar kreativnih vještina,
  • NVO Đakomo Adriatic (dostavljena je kopija izjave predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik kao i kopija izjave predstavnika nevladine ogranizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu),
  • NVO Udruženje za omladinsko osnaživanje (dostavljena je kopija izjave predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik kao i kopija izjave predstavnika nevladine ogranizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu),
  • NVO Šansa,
  • NVO Centar Sjevera (dostavljena je kopija izjave predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik kao i kopija izjave predstavnika nevladine ogranizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu),
  • NVO Evropski omladinski centar Crne Gore (dostavljena je kopija izjave predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik kao i kopija izjave predstavnika nevladine ogranizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu),  i
  • NVO Bijelopoljski demokratski centar (dostavljena je kopija izjave predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik kao i kopija izjave predstavnika nevladine ogranizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika u radnom tijelu).


  • Marka Sošića  - predloženog od strane NVO Institut Alternativa.

Predlozi predstavnika/predstavnica NVO dostavljeni su blagovremeno.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju nevladinih organizacija koje su dostavile predloge predstavnika/predstavnica utvrđeno je da su ispunjeni svi propisani uslovi iz člana 4 i 5 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?