Lista predstavnika/predstavnica nevladinih organizacija koji/koje su predloženi/predložene za člana/članicu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u C

Objavljeno: 27.09.2021. 13:15 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 8 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje:

Listu predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/predložene za člana/članicu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021 – 2025.

 

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje tri (3) predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija  za člana/članicu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2021 – 2025, koji je objavljen dana 09.09.2021. godine pod brojem 01-078/21-9231/2, predložen/predložena je:

ELVIS BERIŠA iz Podgorice,  podržan od sljedećih nevladinih organizacija:

NVO „Centar za omladinsku edukaciju“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Omladinski Romski Klub – Trebjesa“, sa sjedištem u Nikšiću;

NVO Koalicija NVO „Romski forum za integracije“, sa sjedištem u Nikšiću;

NVO „Romsko srce“, sa sjedištem u Nikšiću;

NVO „35mm“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Inicijativa mladih za ljudska prava“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „Akcija za ljudska prava“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „SISTEM“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „JUVENTAS“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Koračajte sa nama – Phiren amenca“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Forum MNE“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „ Udruženje Egipćana“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „CAZAS“, sa sjedištem u Podgorici;

                          

SAMIR JAHA iz Herceg Novog,  podržan od sljedećih nevladinih organizacija:

 NVO „Udruženje za podršku Roma i Egipćana“, sa sjedištem u Beranama;

NVO „Romi sa sjevera“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „Mladi Romi“, sa sjedištem u Herceg Novi;

NVO „Klub kulture“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO UOSI „Elipsa“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO Centar za preduzetništvo – NGO „Enterprise“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „Romski pokret“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „Centar za građansko obrazovanje“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „INSTITUT ALTERNATIVA“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Centar za razvoj NVO“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Centar za afirmaciju RE populacije – CAREP“, sa sjedištem u Nikšiću;


AZRA HRAPOVIĆ iz Bijelog Polja,  podržana od sljedećih nevladinih organizacija:

 NVO „Istraživački omladinski centar“, sa sjedištem u Kotoru;

NVO „Manifest“ – B. Polje, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „udruženje Omladinsko osnaživanje“, sa sjedištem u Beranama;

NVO „Centar sjevera“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

 NVO „IDENTITET“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Razvojni centar“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „Bjelopoljski demokratski centar“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „Centar kreativnih vještina“, sa sjedištem u Beranama;

NVO „Omladinski informativni centar“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „Đakomo adriatic“, sa sjedištem u Bijelom Polju;

NVO „Asistent“, sa sjedištem u Podgorici;


FANA DELIJA iz Nikšića,  podržana od sljedećih nevladinih organizacija:

NVO „Centar za romske inicijative“, sa sjedištem u Nikšiću;

NVO „LGBTIQ asocijacija KVIR MONTENEGRO“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Sigurna ženska kuća“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „SOS Telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „SOS TELEFON ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA PG“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Ženska akcija“, sa sjedištem u Nikšiću;

NVO Centar za bezbjedonosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“,  sa sjedištem u Nikšiću;


MILENA BEŠIĆ iz Podgorice,  podržana od sljedećih nevladinih organizacija:

NVO „Centar za demokratiju i ljudska prava“, sa sjedištem u Podgorici;

NVO „Građanska alijansa“, sa sjedištem u Podgorici;

Sve navedene nevladine organizacije, blagovremeno su dostavile uredne i potpune predloge u skladu sa kriterijumima iz člana 4 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija i predložile i podržale predstavnika koji ispunjava kriterijume iz člana 5 iste Uredbe.


Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?