Lista predstavnika/ica NVO - Nacionalna komisija za rutinsku imunizaciju

Lista predstavnika/ica nevladinih organizacija koji/e su predloženi/e za člana/icu Nacionalne komisije za rutinsku imunizaciju

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za član/icu Nacionalne komisije za rutinsku imunizaciju, predložena je:
Kristina Mihailović, podržana od strane sledećih nevladinih organizacija:
1. NVU “Roditelji” – Podgorica;
2. NVO ,,CAZAS“ – Podgorica;
3. NVO ,,JUVENTAS“ – Podgorica;
4. NVO ,,SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja“ – Podgorica

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?