MEPG odlučno za ispunjavanje mjerila Poglavlja 27

Objavljeno: 06.05.2022. 14:31 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

„Prioritet Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma biće ispunjavanje Zelene agende. Odlučni smo da rješavamo goruće ekološke izazove i da pružimo konkretna rješenja, kako bismo odblokirali proces EU integracija i doprinijeli očuvanju životne sredine i prostora“, poručila je ministarka Ana Novaković Đurović na današnjem sastanku sa šeficom Delegacije EU u Crnoj Gori, Oanom Kristinom Popom. 

Kako je ministarka naglasila, brojni su prioriteti u radu, ali jedan od značajnijih biće očuvanje zaštićenih područja i unapređenje upravljanja istim. Kao primjer, ministarka je navela Ulcinjsku solanu, sa čime se usaglasila i ambasadorka Popa koja je saopštila da je Solana jedan od prioriteta na EU agendi, uz Skadarsko jezero i Taru.  Osim zaštićenih područja, fokus rada biće i na upravljanju otpadom, tretmanu voda i klimatskim promjenama.  

„Posebno značajnim smatram izgradnju i unapređenje institucionalnih i administativnih kapaciteta u cilju ispunjavanja mjerila iz Poglavlja 27, stoga nam je posebno važna kontinuirana podrška Evropske unije“, saopštila je ministarka Novaković Đurović. 

Ambasadorka Popa je ministarki ekologije naglasila da će Ministarstvo uvijek imati podršku i u tehničkom i  finansijskom smislu, dok god ta podrška dovodi do konkretnih rješenja i napretka u procesu evropskih integracija. 

„Drago mi je da imate volju i želju da na konkretan i pragmatičan način rješavate izazove sa kojima se suočava Crna Gora u oblasti ekologije, da imate ostvarive i realne ciljeve. Nadam se da će se naša saradnja u budućem periodu intenzivirati kako bismo zajedno doprinijeli boljim rezultatima u oblasti zaštite životne sredine“, izjavila je ambasadorka Popa. 

Na sastanku je posebno naglašen značaj koordinacije i saradnje svih relevantnih aktera i institucija u pogledu ispunjavanja mjerila iz Poglavlja 27, sa posebnim naglaskom na saradnju sa lokalnim upravama, NVO i civilnim sektorom. 

Razgovarano je i o novoj legislativi u oblasti prostornog planiranja i načinu na koji se predviđa uređenje ta oblasti. 

Sastanku ministarke Novaković Đurović i ambasadorke Popa prisustvovao je Ljubiša Pavićević, v.d. generalnog direktora Direktorata za međunarodnu saradnju, šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije Ingve Engstrom i savjetnica za dobro upravljanje i evropske integracije u DEU Ana Stanišić Vrbica.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?