Milović - Zadić: Reforma pravosuđa najznačajniji korak ka EU, podrška i pomoć Austrije na putu integracija

Objavljeno: 27.03.2024. 10:57 Autor: Ministarstvo pravde

Ministar pravde Crne Gore, Andrej Milović, i savezna ministarka pravde Austrije, Alma Zadić, potpisali su juče u Podgorici Zajedničku izjavu koja predstavlja ključni korak u unapređenju prijateljskih odnosa dvije zemlje i saradnje pravosudnih sistema.

Ova izjava, kazali su Milović i Zadić, proizilazi iz zajedničkog napora da se podstakne prijateljska saradnja i razvoj vladavine prava, imajući u vidu važnost poštovanja međunarodnog prava, ljudskih prava, kao i nužnost nezavisnosti pravosuđa i vladavine prava za i integraciju Crne Gore u EU.

Kroz ovu inicijativu, obje strane se obavezuju na zajedničke napore u oblastima kao što su zaštita ljudskih prava, reforme zakonodavstva, kao i profesionalni razvoj sudija, tužilaca i pravnika. Potpisivanjem ove izjave, Crna Gora i Austrija pokazuju svoju posvećenost modernizaciji, transparentnosti i efikasnosti pravosudnih sistema, čime će dodatno ojačati svoje demokratije i olakšati put ka evropskim integracijama naše zemlje.

Osim potpisivanja ovog veoma važnog dokumenta, na sastanku su razmatrani ključni aspekti pravosudnih reformi i integracionih procesa Crne Gore ka Evropskoj uniji.

Savezna ministarka Zadić je pohvalila napore 44. Vlade Crne Gore u sprovođenju reformi koje su neophodne za postizanje članstva u EU, a posebno je istakla ulogu Ministarstva pravde, budući da je ključno poglavlje 23 u njegovom domenu. Takođe, naglasila je da Austrija čvrsto podržava Crnu Goru na putu EU integracija, naglašavajući da Evropa ne može biti potpuna bez zemalja Zapadnog Balkana.

Ministar Milović je zahvalio ministarki Zadić na podršci koju Austrija pruža Crnoj Gori. Istakao je da je ta podrška od izuzetnog značaja za Crnu Goru, te da je Austrija istinski prijatelj naše zemlje. Ministar je svoju austrijsku koleginicu uputio u sveobuhvatne reforme koje Crna Gora sprovodi u oblasti pravosuđa.

Poseban naglasak ministra bio je na implementaciji seta ključnih zakona koji će dalje unaprijediti pravosudni sistem zemlje, ali i na Strategiji reforme pravosuđa 2024-2027 koja predstavlja strateški dokument razvijen sa ciljem da se obezbijedi reformski kontinuitet zasnovan na dugoročnom planiranju kako bi crnogorsko pravosuđe bilo spremno da zadovolji kriterijume EU.  Takođe, kao jedan od najvažnijih planova, istakao je pripremu okvira za formiranje Specijalnog suda za borbu protiv organizovanog kriminala, visoke korupcije i ratnih zločina. Ministar Milović je naglasio intenzivan rad na izmjenama i dopunama zakona koji su od vitalnog značaja za Poglavlje 23, te izrazio uvjerenje da će Crna Gora do ljeta dobiti Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), te na taj način dobiti presudan impuls za sprovođenje svih potrebnih reformi za prijem u EU.

Ministar je takođe istakao kontinuirani rad na poboljšanju pravosudne infrastrukture, kao i projekte poput razvoja Pravosudnog kvarta, preseljenja Ministarstva pravde u novu zgradu koja će u potpunosti zadovoljiti potrebe rada institucije, preseljenja Specijalnog državnog tužilaštva i Specijalnog policijskog odjeljenja u staru zgradu Vlade, kao i unapređenja zatvorske infrastrukture.

Poseban naglasak ministra bio je na procesu digitalizacije pravosuđa, koji predstavlja ključnu komponentu u modernizaciji i efikasnosti pravosudnog sistema. Digitalizacija će omogućiti brži pristup pravdi, transparentnost i efikasnost u radu.

Sastanak je zaključen uz obostrano zadovoljstvo i izraženim očekivanjima za dalju saradnju u procesu pridruživanja Crne Gore Evropskoj uniji.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?