Ministar obišao radove na izgradnji autoputa

Objavljeno: 17.11.2021. 23:00 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prof. dr Ratko Mitrović sa saradnicima danas je obišao radove na izgradnji autoputa, kao i lokacije na kojima je prethodno konstatovana šteta u životnoj sredini, za koje su pripremljeni Planovi remedijacije (Čestogaz-Uvač-Mataševo), kako bi se utvrdilo stvarno činjenično stanje u odnosu na izvještaje.

Radovi bi trebalo da se izvode intenzivnije na ovom potezu, posebno imajući u vidu vodostaj rijeke Tare u ovom periodu. Rijeka Tara u ovom periodu zna itekako da utiče na porast vodenog stuba, radovi se moraju završiti u što kraćem roku, naglasio je ministar Mitrović.

Kako je dodao, Ministarstvo je naišlo na gotovu štetu, koja se rješava kroz Planove remedijacije i koju sada treba sanirati do kraja i kroz adekvatnu dokumentaciju.

Nije posvećeno dovoljno pažnje kvalitetu prilikom izrade projektne dokumentacije za regulaciju rijeke Tare, a samim tim i njene valorizacije. 

Tara je biser koji mora da ostane sačuvan, poručio je Mitrović. 

U cilju prevazilaženja problema na potezu Pajkov vir-Uvač IV, direktor Direktorata za građevinarstvo, Goran Gorašević je prethodno organizovao sastanak sa svim učesnicima projekta (MKI, upravljačem projekta Monteputem, MPŠV, nadzorom Ingerop, Državnom komisijom za tehnički pregled, Državnom revizorskom komisijom i predstavnicima MEPG-a).

Na tom sastanku je dogovoreno da predstavnici MPŠV, kao i predstavnici Uprave za vode razmotre opciju izdavanja Vodnih uslova po postojećim uslovima, a sa čime su bili saglasni ostali učesnici sastanka.

Postupak remedijacije je završen samo na prvoj lokaciji (Uvač), dok su radovi vezani za implementaciju mjera remedijacije na ostalim lokacijama u toku.

Sekretarijat za urbanizam Opštine Kolašin odobrio je pejzažno uređenje na potezu Uvač IV.

Osim ministra Mitrovića, obilasku autoputa su prisustvovali: direktor Direktorata za ekologiju, Dušan Bugarin; direktor Direktorata za građevinarstvo, Goran Gorašević; sekretar MEPG, Radovan Bojović, glavni državni arhitekta Mirko Žižić i direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Milan Gazdić.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/10 Foto: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
item.alt
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?